گروه وکلای رسمی و ثبت شده مهاجرت استرالیا؛ تو-اوشنیا

مهاجرت به استرالیا › مهاجرت از طریق ویزای نامزدی و ویزای ازدواج 

مهاجرت از طریق ویزای نامزدی و ویزای ازدواج

این ویزا به فردی تعلق می گیرد که یا با یک تبعه استرالیا یا شخصی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج کرده باشد یا در آینده قصد ازدواج داشته باشد. ویزاهای این طبقه بندی، شامل هر دو ویزای دائمی و مشروط می شود (به عنوان مثال ویزاهای موقتی که به ویزاهای دائمی تبدیل می شوند) و به همسر و نامزد یک تبعه و یا مقیم دائمی استرالیا تعلق می گیرد. ویزاهای این طبقه بندی به قرار ذیل است:
 

افرادی که در آینده قصد ازدواج دارند، ویزای شماره 330 این نوع از ویزا به ویزای "نامزدی" هم معروف است و به فردی تعلق می گیرد که با تبعه و یا مقیم دائمی استرالیا نامزد کرده ولی هنوز ازدواج نکرده است.

 

همسر (ویزای مشروط)، ویزای شماره309- این ویزا به فردی تعلق می گیرد که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند. این فرد باید هنگام ارائه تقاضای خود در خارج از استرالیا باشد. این نوع ویزا "مشروط" است به این معنی که موقتی است و می تواند به ویزای دائمی همسر ( ویزای شماره 100 ) تبدیل شود. 

 

همسر (ویزای دائمی)، ویزای شماره 100- این یک ویزای دائمی برای فردی است که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند.

 

همسر (ویزای موقتی)، ویزای شماره 820- این یک ویزای موقتی برای فردی است که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند. این نوع ویزا شامل آن دسته از متقاضیانی می شود که در زمان تقاضا در داخل استرالیا زندگی می کنند. این ویزا می تواند به ویزای دائمی همسر ( ویزای شماره 801 ) تبدیل شود.

 

همسر (ویزای دائمی)، ویزای شماره 801- این یک ویزای دائمی برای فردی است که با یک تبعه و یا یک شخص با اقامت دائم استرالیا ازدواج کرده است و یا با او زندگی می کند.

 
 
 
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام محصول:
نام و نام‌خانوادگی:
پست الکترونیک:
تلفن:
توضیحات:
 
              #  
 ####  ####  ####  ##  
 #  # #  # #  # # #  
 #  # #    #     #  
 # # # #    # ###  #  
 #  #  #  # #  #  #  
 ### #  ####  ####  ##### 
                
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.